HULK cup

KULTOVNÍ NOČNÍ ŠTAFETY


34. ročník -
11. 11. 2016


News

Historie
Základní principy
Přehled závodů

Rozpis
Přehled přihlášek
Pokyny
Protokol závodu

VÝSLEDKY

MAPA

Přehled účastí

FOTKY

Archiv   

POKYNY PRO ZÁVODNÍKY
k průběhu 34. ročníku nočního štafetového orientačního závodu o putovní pohár HULK teamu


SHROMAŽDIŠTĚ závodu je v Praze na Lhotce, v budově fotbalového areálu FC Tempo (GPS: 50°1'11"N, 14°25'59"E, viz. [mapa]). K dispozici bude několik šaten různých velikostí pro převlékání a sprcha (pouze jedna místnost s několika sprchami pro všechny). Pokud se všichni nevejdou do šaten, lze se převlékat i u stolů na zahrádce hospody (varianta pro otužilce), popř. můžete využít svá auta.
• V téže budově jako šatny (ale v jiném vchodu) se pak nachází hospoda, která však NESLOUŽÍ k převlékání, nýbrž pouze k občerstvování závodníků, když budou mít na něco chuť.
Parkování aut je možné POUZE MIMO AREÁL v okolních ulicích (Ve Lhotce, Nad Zátiším). Viz též plánek shromaždiště (na konci stránky).
NEVSTUPUJTE na plochy fotbalových hřišť !!! (horní hřiště je v rekonstrukci a je tam nově zasazená tráva, dolní hřiště jsou určena pro trénink fotbalistů a ne pro běhání bláznů s buzolama).
Prezentace bude od 16:30 v jedné ze šaten, která bude po celou dobu vyhrazena pořadatelům závodu.
WC je umístěno jednak v části budovy se šatnami, je povoleno používat i WC v hospodě.

Při PREZENTACI obdržíte (po zaplacení startovného) pro každou přihlášenou štafetu průkazy, startovní čísla a předvyplněnou soupisku, ve které lze ještě změnit předběžně nahlášené údaje. Definitivní soupisku odevzdejte laskavě NEJPOZDĚJI DO 18:00 u prezentace, a to i v případě že na ní nebudou žádné změny. Každý závodník uvedený na soupisce souhlasí s tím, že se závodu účastní na vlastní nebezpečí. Pokud bude u některé štafety zjištěno nedodržení jejího složení oproti soupisce, bude bez milosti postavena MIMO SOUTĚŽ !!!

STARTOVNÍ ČÍSLA - Pro obě kategorie, každý úsek má své číslo označené příslušným počtem puntíků (puntíky jsou v DOLNÍ části startovního čísla!!). Za neodevzdání, ztrátu či zničení čísla učtujeme nositeli 50,- Kč. Přehled předběžných čísel dle přihlášek je zde.

PRŮKAZY - Klasické papírové, doporučujeme ochranu, každý nechť si laskavě do své průkazky vyplní své jméno !!! Pokud někdo díky masovému rozvoji elektronického ražení již zapomněl jak se razí "klasicky", doporučujeme prostudování Pravidel OB, příloha A.I. (zvláště to, jak používat opravná políčka).

START, DIVÁCKÁ KONTROLA A CÍL (PŘEDÁVKA) jsou umístěny v těsné blízkosti shromaždiště, předávka se provádí dotekem za cílovou čárou, mapu si odebírá vybíhající závodník po předávce (platí pro 2. a 3. úseky). Mapový start (trojúhelník) je v lese kousek od výdejny map a je označen transparentem. Závodníci blížící se do cíle budou moci být viděni nejprve na divácké kontrole u cíle, po které ještě musí LESEM na sběrnou kontrolu (branka na opačném konci fotbalového areálu) a od sběrky pak podle značení vnitřním prostorem areálu běží do cíle (ne předávku). Hlídejte si proto pozorně, zda-li se váš předběžec již neřítí do cíle, dobíhající závodníci nebudou nijak ohlašováni a na předávku nebude příliš mnoho času!! Po provedení předávky resp. doběhu do cíle (viz. výše) musí doběhnuvší závodník odevzdat startovní číslo, průkazku a do cca 20:30 i mapu (čas bude upřesněn dle průběhu závodu).

Také doporučujeme podrobně si prostudovat plánek okolí shromaždiště, startu, divácké kontroly, cíle atd.

První úseky kategorie "DÁMY" odstartují pravděpodobně v 18:17 hod. z prostoru před šatnami, pokud se to povede, odstartují pak "PÁNI" v 18:30 hod. (ze stejného místa). Start zbylých závodníků s pomalými kolegy na předchozích úsecích bude hromadný v cca 20:30 hod. (bude upřesněno dle časového vývoje závodu hlášením v cíli).

TRATĚ vedou různými typy terénu, a to jak zarostlým kopcovatým městským lesem, tak různými uličkami vilové čtvrti a také po rovinatém sídlišti. Během závodu je zakázáno nedodržení předepsaného pořadí kontrol, vzhledem ke křížení tratí je proto třeba sledovat číslování pořadí kontrol v mapě. Kromě toho všeho je také pochopitelně zakázáno vstupovat na soukromé pozemky vyznačené v mapě žlutozelenou plochou, překonávat zdi a ploty zakreslené v mapě jako nepřekonatelné atd. Jakmile bude byť jen odůvodněné podezření z porušení těchto zákazů, štafeta bude bez milosti DISK.

Kontrolní stanoviště jsou vybavena stojanem s kódem kontroly, dvojicí kleští a reflexním válečkem modro-bílo-červené barvy (vzor kontroly umístěn v prostoru shromaždiště). Výjimkou je pár kontrol, které jsou vybaveny pouze reflexkou a jedněmi kleštěmi na provázku s kódem kontroly na kleštích. Systém štafet je tradiční úsporná HULK farsta.
Upozornění: To co se zdá být na mapě či v popisech jako vývrat, nemusí být vždy vývrat !!! (chyba v Matrixu...)

Délky tratí a převýšení:

  • DÁMY: 1. a 3. úsek cca 4,4 km; 14 K; převýšení cca 110 m / 2. úsek cca 3,6 km; 13 K; převýšení cca 100 m
  • PÁNI: 1. a 3. úsek cca 5,2 km; 18 K; převýšení cca 130 m / 2. úsek cca 4,6 km; 14 K; převýšení cca 110 m

MAPA: "Zátiší", měřítko 1 : 7500, ekvidistance 4 metry, stav podzim 2016, koridorovou revizi předchozí mapy z roku 2013 provedli Martin KOndrát a Eliška Tupá. Tištěno na laserové tiskárně, formát A4, mapový klíč ISOM 150% (plus některé prvky z ISSOMu, jako budovy, chodníky, tlustší nepřekonatelné zdi a ploty ap.). Mapa s tratí a s příslušným popisem kontrol je zalepena v PVC obalu.

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ: Po závodě v cca 21:00 bude na shromaždišti provedeno vyhlášení vítězů, nejlepší štafety v jednotlivých kategoriích získají upomínková trička, sladké ceny a diplomy. Pohár HULK teamu včetně náplně získá družstvo (jedna štafeta D a jedna H - dle soupisek) s nejnižším součtem časů obou štafet. Na závěr ceremoniálů bude také vylosováno tričko pro "happy losera", tj. vylosovaného závodníka přítomného na vyhlášení a nefigurujícím na vyhlašovaných místech v kategoriích. Přesný čas začátku vyhlášení bude ohlášen dle aktuálního časového průběhu závodu.

OBČERSTVENÍ: K dispozici je přímo v sousedství shromaždiště nekuřácká hospůdka U Krychle, budeme rádi, pokud se v této hospodě budete chovat slušně, chtěli bychom sem totiž chodit na pivo i v budoucnosti. Především dodržujte zákaz vynášení sklenic a talířů mimo prostor hospody (resp. zahrádky), pokud si přejete donést si jídlo či pití dál, rádi vám jej naservírují do plastů. Pokud jde o vlastní jídlo, tak není zvykem jej v této hospodě konzumovat. Zásadně hospodu navštěvujte pouze za účelem pití a jezení a dobu pobytu s ohledem na ostatní zkraťte na co nejkratší dobu. Zcela zakázáno je v hospodě se převlékat či jen tak zevlovat. V hospodě funguje volně přístupná wifina, od 20:15 v sále pravděpodobně začne velkoplošná projekce fotbalového utkání mezi ČR a Norskem.

ČASOVÝ SLED ZÁVODU:

  • 16:30 - 17:45 prezentace
  • do 18:00 odevzdání soupisek
  • 18:17 start 1. úseků štafet (kategorie DÁMY)
  • 18:30 start 1. úseků štafet (kategorie PÁNI)
  • cca 20:30 start doposud nevyběhnuvších úseků
  • cca 21:00 vyhlášení vítězů
  • cca 22:00 ukončení závodu

HLAVNÍ POŘADATELÉ: Kalimero (PGP) a Rysák (OSN).

SPRÁVNÝ SMĚR, DOBRÉ SVĚTLO a málo ukradených kontrol
přeje HULK team

 

     
Připomínky, dotazy, návrhy apod. pište na: rysak@hotmail.com