HULK cup

KULTOVNÍ NOČNÍ ŠTAFETY


35. ročník -
10. 11. 2017


News

Historie
Základní principy
Přehled závodů

Rozpis
Přehled přihlášek
Pokyny
Protokol závodu

VÝSLEDKY

MAPA

Přehled účastí

FOTKY

Archiv   

POKYNY PRO ZÁVODNÍKY
k průběhu 35. ročníku nočního štafetového orientačního závodu o putovní pohár HULK teamu


SHROMAŽDIŠTĚ závodu je v Praze - Řepy, v sále kulturního domu Bílá Hora (dále jako "sál KD", GPS: 50°4'21"N, 14°19'9"E, viz. [mapa]). Sál bude určen hlavně pro převlékání, resp. pro uschování se v případě špatného počasí. NEVSTUPUJTE do sálu v závodní obuvi !! (špunty, hřeby, bahno ap.)
• V téže budově kulturního domu se pak nachází restaurace, která však NESLOUŽÍ k převlékání, nýbrž pouze k občerstvování závodníků, když budou mít na něco chuť (podrobnosti jsou uvedeny v závěrečné části těchto Pokynů).
Parkování aut je bez problémů možné v ulicích v okolí KD (Ke Kulturnímu domu, U Boroviček). Upozorňujeme, že křižovatka U Boroviček x Selských baterií je uzavřena. Viz též plánek příjezdu a okolí shromaždiště (na konci stránky).
Prezentace bude od 17:00 u "baru" při vstupu do sálu KD.
WC je umístěno za vstupem do budovy KD, případně i v restauraci (??)

Při PREZENTACI obdržíte (po zaplacení startovného) pro každou přihlášenou štafetu průkazy, startovní čísla a předvyplněnou soupisku, ve které lze ještě změnit předběžně nahlášené údaje. Definitivní soupisku odevzdejte laskavě NEJPOZDĚJI DO 18:00 u prezentace, a to i v případě že na ní nebudou žádné změny. Každý závodník uvedený na soupisce souhlasí s tím, že se závodu účastní na vlastní nebezpečí. Pokud bude u některé štafety zjištěno nedodržení jejího složení oproti soupisce, bude bez milosti postavena MIMO SOUTĚŽ !!!

STARTOVNÍ ČÍSLA - Pro obě kategorie, každý úsek má své číslo označené příslušným počtem puntíků (puntíky jsou v DOLNÍ části startovního čísla!!). Za neodevzdání, ztrátu či zničení čísla učtujeme nositeli 50,- Kč. Přehled předběžných čísel dle přihlášek je zde.

PRŮKAZY - Klasické papírové, doporučujeme ochranu, každý nechť si laskavě do své průkazky vyplní své jméno !!! Pokud někdo díky masovému rozvoji elektronického ražení již zapomněl jak se razí "klasicky", doporučujeme prostudování Pravidel OB, příloha A.I. (zvláště to, jak používat opravná políčka).

START, DIVÁCKÁ KONTROLA A CÍL (PŘEDÁVKA) jsou umístěny v těsné blízkosti shromaždiště, předávka se provádí dotekem za cílovou čárou, mapu si odebírá vybíhající závodník cca 70m za předávkou (platí pro 2. a 3. úseky) cestou na mapový start (trojúhelník), který je na severním konci areálu BMX a je označen transparentem. Závodníci blížící se do cíle budou moci být viděni nejprve na divácké kontrole u lavičky u BMX areálu, po které ještě musí absolvovat pár kontrol v "pytlíku" a od sběrky pak koridorem běží do cíle (na předávku). Hlídejte si proto pozorně, zda-li se váš předběžec již neřítí do cíle, dobíhající závodníci nebudou nijak ohlašováni a na předávku nebude příliš mnoho času!! Po provedení předávky resp. doběhu do cíle (viz. výše) musí doběhnuvší závodník odevzdat startovní číslo, průkazku a do cca 20:17 i mapu (čas bude upřesněn dle průběhu závodu).
NEVSTUPUJTE na plochu areálu BMX, a to ani při závodě, ani při jeho sledování!!!

Také doporučujeme podrobně si prostudovat plánek okolí shromaždiště, startu, divácké kontroly, cíle atd.

První úseky kategorie "DÁMY" odstartují pravděpodobně v 18:17 hod. z prostoru mezi cílem a výdejnou map, pokud se to povede, odstartují pak "PÁNI" v 18:30 hod. (ze stejného místa). Start zbylých závodníků s pomalými kolegy na předchozích úsecích bude hromadný v cca 20:17 hod. (bude upřesněno dle časového vývoje závodu hlášením v cíli).

TRATĚ vedou různými typy terénu, a to jak zarostlým kopcovatým městským lesem, tak parkovými typy terénu. Během závodu je zakázáno nedodržení předepsaného pořadí kontrol, vzhledem ke křížení tratí je proto třeba sledovat číslování pořadí kontrol v mapě. Kromě toho všeho je také pochopitelně zakázáno vstupovat na soukromé pozemky vyznačené v mapě žlutozelenou plochou, překonávat zdi a ploty zakreslené v mapě jako nepřekonatelné atd. Jakmile bude byť jen odůvodněné podezření z porušení těchto zákazů, štafeta bude bez milosti DISK.
• při odběhu z 2.kontroly je v terénu i v mapě vyznačený POVINNÝ ÚSEK dlouhý cca 30m, kterým se musí každý závodník od kontroly vzdálit. V okolí této kontroly je ZAKÁZÁNO VSTUPOVAT na nově osázené paseky !!!. Přísný zákaz vstupu platí i v závěru tratí pro plochu areálu BMX. Obojí je vyznačeno v mapě jako zakázaný prostor (fialové svislé šrafy).

Kontrolní stanoviště jsou vybavena stojanem s kódem kontroly, dvojicí kleští a reflexním válečkem modro-bílo-červené barvy (vzor kontroly umístěn v prostoru cíle). Systém štafet je tradiční úsporná HULK farsta.

Délky tratí a převýšení:

  • DÁMY: 1. a 3. úsek cca 3,2 km; 17 K; převýšení cca 110 m / 2. úsek cca 2,9 km; 15 K; převýšení cca 100 m
  • PÁNI: 1. a 3. úsek cca 4,3 km; 20 K; převýšení cca 140 m / 2. úsek cca 3,8 km; 19 K; převýšení cca 120 m

MAPA: "Nad Motolem", měřítko 1 : 5000, ekvidistance 2 metry, stav jaro 2017 (autor Petr Uher), koridorovou revizi před pár dny provedli Martin Kondrát a Eliška Tupá. Tištěno na laserové tiskárně, formát A4, mapový klíč ISSOM (pro sprintové mapy). Mapa s tratí a s příslušným popisem kontrol je zalepena v PVC obalu.

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ: Po závodě v cca 20:30 bude v sále KD provedeno vyhlášení vítězů, nejlepší štafety v jednotlivých kategoriích získají upomínková trička, sladké ceny a diplomy. Pohár HULK teamu včetně náplně získá družstvo (jedna štafeta D a jedna H - dle soupisek) s nejnižším součtem časů obou štafet. Přesný čas začátku vyhlášení bude ohlášen dle aktuálního časového průběhu závodu.

OBČERSTVENÍ: K dispozici je přímo v sousedství sálu KD restaurace, budeme rádi, pokud se v této provozovně budete chovat slušně, chtěli bychom zde totiž závody pořádat i v budoucnosti. Především dodržujte zákaz vynášení sklenic a talířů mimo prostory restaurace a její zahrádky. Pokud jde o vlastní jídlo či pití, tak není zvykem jej v hospodě konzumovat, k dispozici je místní jídelní a nápojový lístek. Zásadně hospodu navštěvujte pouze za účelem pití a jezení a dobu pobytu s ohledem na ostatní zkraťte na co nejkratší dobu. Zcela zakázáno je v hospodě se převlékat či jen tak zevlovat, pro tyto účely je rezervován sál KD, případně zahrádka restaurace. Pokud bude v restauraci dostatek konzumujících zákazníků, je možno prodloužit zavírací hodiny na později než oficiálních 22:00.

ČASOVÝ SLED ZÁVODU:

  • 17:00 - 17:45 prezentace
  • do 18:00 odevzdání soupisek
  • 18:17 start 1. úseků štafet (kategorie DÁMY)
  • 18:30 start 1. úseků štafet (kategorie PÁNI)
  • cca 20:17 start doposud nevyběhnuvších úseků
  • cca 20:30 vyhlášení vítězů
  • do 21:00 vyklizení sálu KD (možnost přesunu do vedlejší restaurace)
  • cca 21:30 ukončení závodu

HLAVNÍ POŘADATELÉ: Kalimero (PGP) a Rysák (OSN).

SPRÁVNÝ SMĚR, DOBRÉ SVĚTLO a málo ukradených kontrol
přeje HULK team

 

     
Připomínky, dotazy, návrhy apod. pište na: rysak@hotmail.com