HULK cup

KULTOVNÍ NOČNÍ ŠTAFETY


40. ročník -
17. 16. 11. 2023


News

Historie
Základní principy
Přehled závodů

Rozpis
Přehled přihlášek
Pokyny
Protokol závodu

VÝSLEDKY

MAPA

Přehled účastí

FOTKY

Archiv

   

POKYNY PRO ZÁVODNÍKY
k průběhu 40. ročníku nočního štafetového orientačního závodu o putovní pohár HULK teamu


CENTRUM ZÁVODU je v Praze Libuši v prostorách venkovního sportovního areálu, šaten u tělocvičen a před školou, ul. Meteorologická 181/2, Praha - Libuš (GPS: 50°00'19"N, 14°27'20"E - viz. [mapa] na mapy.cz).
Parkování aut je možné na parkovišti u školy na konci ulice Brunelova (velmi omezená kapacita), případně u vedlejší školy Prague British International School (na opačném konci Brunelovy ulice), nebo na parkovištích přilehlého sídliště na sever od ulice Generála Šišky. V areálu školy je zákaz parkování!! Viz též mapka příjezdu a okolí shromaždiště (na konci stránky).

 • Pro převlékání závodníků máme k dispozici téměř všechny šatny k tělocvičnám a chodbu před šatnami, nikoliv však samotné tělocvičny a také ne poslední (nejzadnější) šatnu, kterou má na čtvrtky pronajatou kroužek šermu (je ale možné, že se díky pátečnímu svátku tentokrát nedostaví). Případně samozřejmě můžete využít i převlékání ve svých autech zaparkovanýc v blízkosti cílového prostoru.
 • Prezentace bude od 17:00 v chodbičce ke kabinetu mezi šatnami.
 • WC a sprchy jsou umístěny v jednotlivých šatnách. Na WC se choďte se vyprazdňovat včas, ať se netvoří zácpy !!
 • Občerstvení letos asi žádné profesionální nebude, i když je možné že přijede stánek s kafem, svařákem, grogem, koláčema a podobným drobným sortimentem k napití a pochutnání. Každopádně si svačinu radši vezměte vlastní, kamenné provozovny restauračního typu nejsou úplně poblíž centra závodu (nejblíž asi Šenkýrna Obzor 500m).

Při PREZENTACI obdržíte (po zaplacení startovného) pro každou přihlášenou štafetu průkazky, startovní čísla a předvyplněnou soupisku, ve které lze ještě změnit předběžně nahlášené údaje. Definitivní soupisku odevzdejte laskavě NEJPOZDĚJI DO 18:00 u prezentace, a to i v případě že na ní nebudou žádné změny. Každý závodník uvedený na soupisce souhlasí s tím, že se závodu účastní na vlastní nebezpečí. Pokud bude u některé štafety zjištěno nedodržení jejího složení oproti soupisce, bude bez milosti postavena MIMO SOUTĚŽ !!!

STARTOVNÍ ČÍSLA - Pro obě kategorie, každý úsek má své číslo označené příslušným počtem puntíků (puntíky jsou v DOLNÍ části startovního čísla!!). Každý závodník musí mít startovní číslo viditelně připevněno na hrudi od startu až do cíle. Za neodevzdání, ztrátu či zničení čísla učtujeme nositeli 50,- Kč. Přehled předběžných čísel dle přihlášek je zde.

PRŮKAZKY - Klasické papírové, doporučujeme POŘÁDNOU ochranu (ať se vám průkazka nerozmočí a nemusíte brečet u rozhodčích že za to nemůžete), každý nechť si laskavě do své průkazky vyplní své jméno !!! Pokud někdo díky masovému rozvoji elektronického ražení již zapomněl jak se razí "klasicky", doporučujeme prostudování Pravidel OB, příloha A.I. (zvláště to, jak používat opravná políčka).

CÍL (PŘEDÁVKA) jsou umístěny na ulici před školou, START 1.úseků bude v prostoru asfaltové cesty směřující do údolí. Po vystartování musí závodník pokračovat na MAPOVÝ START, který není na asfaltce, ale v lese, vede k němu koridor a v terénu je označený transparentem START (a na mapě označený trojúhelníkem) a odtud již podle mapy hledá své kontroly. Úsek od SBĚRNÉ KONTROLY do cíle (na předávku) není značený !!, ale zabloudit nemůžete...
Dobíhající závodník běžící ze sběrné kontroly na předávku (platí pro 1. a 2. úseky) provede v cílovém prostoru předávku dalšímu úseku dotekem přes plůtek. Vybíhající závodník (2. a 3. úsek) po předávce vyběhne k VÝDEJNĚ MAP umístěné cca 50m od předávky, tam si z výdejny odebere svoji mapu a pokračuje dál na mapový start (viz. výše).

DIVÁCKÁ KONTROLA je v těsné blízkosti cíle, poté ještě následuje krátký "pytlík", sběrná kontrola a konečně doběh do cíle, resp. předávka dalšímu úseku (viz výše). Po doběhu do cíle resp. po provedení předávky musí doběhnuvší závodník vrátit startovní číslo (potřebné pro losování výhry "šťastný loser"!), odevzdat průkazku ke kontrole vpichů, případně též odevzdat mapu (mapy se odevzdávají až do času vystartování posledních závodníků do lesa).

Také doporučujeme podrobně si prostudovat plánek shromaždiště, startu, divácké kontroly, cíle atd. na konci stránky.

První úseky kategorie "DÁMY" odstartují pravděpodobně v 18:17 hod. z prostoru u parkoviště a výdejny map, pokud se to povede, odstartují pak "PÁNI" v 18:30 hod. (ze stejného místa). Start zbylých závodníků s pomalými kolegy na předchozích úsecích bude hromadný v cca 20:30 hod. (bude upřesněno dle časového vývoje závodu hlášením v cíli).

TRATĚ vedou strmě kopcovatým příměstským lesem, místy značně zarostlým, jednoznačně nedoporučujeme probíat středně a plně zelené hustníky, v některých místech jsou padlé košaté stromy zakresleny tlustou zelenou čárou. Během závodu je zakázáno nedodržení předepsaného pořadí kontrol, vzhledem ke křížení tratí je třeba sledovat číslování pořadí kontrol v mapě. Jakmile bude byť jen odůvodněné podezření z porušení tohoto zákazu, štafeta bude bez milosti DISK. Některé postupy vedou přes mapovou značku "pole", po polích však je povoleno běhat, protože jsou vesměs sklizená, zoraná a nezasetá, KROMĚ dvou ploch označených navíc fialovým šrafem křížem (= zákaz vstupu!!). V některých místech mapy je fialové křižné šrafování i uprostřed lesa a jsou tím míněna sídla různých pochybných skupin spoluobčanů v lese bydlících (včetně jejich psů), doporučujeme proto se takovýmto místům vyhnout !! V neposlední řadě si prosím dávejte VELKÝ pozor při sbíhání prudkých svahů, které jsou místy opravdu nebezpečně strmé až kolmé a také značně kluzké.

Kontrolní stanoviště jsou povětšinou vybavena stojanem s kódem kontroly, dvojicí kleští a reflexním válečkem modro-bílo-červené barvy (vzor kontroly bude asi umístěn v prostoru cíle). Na některých kontrolách ale není stojan, v takovém případě jsou v místě kontroly pouze jedny kleště s reflexním válečkem pověšeny na provázku (kód kontroly je v takovém případě nalepen na kleštích současně s modrou odrazkou). Pokud by někdo náhodou nějaké razící zařízení na kontrole odcizil, je v místě kontroly také barevný reflexní štítek, kterého se musí závodník dotknout (místo ražení když chybí kleště), případně jsou v místě kontroly k nalezení drobné ústřižky reflexního materiálu. Systém štafet je tradiční úsporná HULK farsta.

Délky tratí a převýšení:

 • DÁMY: 1. a 3. úsek 3,9-4,0 km; 14 K; převýšení cca 150 m / 2. úsek 3,6-3,7 km; 13 K; převýšení cca 140 m
 • PÁNI: 1. a 3. úsek 4,8-5,0 km; 18 K; převýšení cca 170 m / 2. úsek 4,4-4,6 km; 17 K; převýšení cca 150 m

MAPA: "Libušská rokle", měřítko 1 : 7500, ekvidistance 5 metrů, mapový klíč ISOM2017-2, mapovali v letech 2017-23 Eliška Tupá, Košík a Anežka Tupá, části mapy mapované v dřívějších letech byly v okolí kontrol zaktualizovány. Tištěno na úplně obyčejné barevné laserové tiskárně, formát A4. Trať je vytištěna i s příslušným popisem kontrol současně s mapou, na zadní straně mapy je velké číslo štafety a puntíky odpovídající danému úseku štafety, vše je pak zalepeno v PVC obalu.

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ: Po závodě v cca 21:00 bude v prostoru areálu provedeno vyhlášení vítězů, nejlepší štafety v jednotlivých kategoriích získají upomínkové předměty, sladké ceny a diplomy. Pohár HULK teamu včetně náplně získá družstvo (jedna štafeta D a jedna H - dle soupisek) s nejnižším součtem časů obou štafet (podrobnosti viz. Rozpis). Vyhlášení bude tradičně zakončeno vylosováním "Lucky Loserů" (1xD a 1xH), kteří též dostanou upomínkovou cenu HULK (pokud budou na vyhlášení osobně přítomni). Přesný čas začátku vyhlášení bude ohlášen dle aktuálního časového průběhu závodu.

ČASOVÝ SLED ZÁVODU:

 • 17:00 - 18:00 prezentace
 • do 18:00 odevzdání soupisek
 • 18:17 start 1. úseků štafet (kategorie DÁMY)
 • 18:30 start 1. úseků štafet (kategorie PÁNI)
 • cca 20:30 start doposud nevyběhnuvších úseků
 • cca 21:00 vyhlášení vítězů
 • cca 21:55 uzavření cíle, ukončení závodu

HLAVNÍ POŘADATELÉ: Kalimero (PGP) a Rysák (OSN).

SPRÁVNÝ SMĚR, DOBRÉ SVĚTLO a málo ukradených kontrol
přeje HULK team


 


 

       
Připomínky, dotazy, návrhy apod. pište na: rysak@hotmail.com