HULK cup

KULTOVNÍ NOČNÍ ŠTAFETY


34. ročník -
11. 11. 2016


News

Historie
Základní principy
Přehled závodů

Rozpis
Přehled přihlášek
Pokyny
Protokol závodu

VÝSLEDKY

MAPA

Přehled účastí

FOTKY

Archiv   

ROZPIS

34. ročníku nočního štafetového závodu v orientačním běhu

HULK cup 2016

Pořadatel:
HULK team (bývalí a možná i současní členové TEP, jejich příznivci a jiní ochotní pomocníci)

Datum závodu:
pátek 11. listopadu 2016

Místo závodu:
Praha - Lhotka

Rozsah závodu:

  1. Tříčlenné štafety “D” a “H” (15 - 99 let), do výsledků v jednotlivých kategoriích budou započítány i teamy složené ze závodníků 2 či 3 oddílů. Závodníkům mladším 15-ti let nemůže být start v závodě povolen.

  2. Závod družstev o putovní pohár HULK:
  • Do soutěže o pohár se započítávají pouze předem nahlášená družstva. Družstvo tvoří jedna štafeta H a jedna štafeta D, kde jsou všichni členové ze stejného klubu/oddílu pražské či středočeské oblasti sekce OB, případně z klubů stejné oblasti (mimo pražskou a středočeskou).
  • Pořadí v soutěži o pohár se určuje podle součtu časů štafety D a H příslušného předem nahlášeného družstva.

Shromaždiště:
Praha - Lhotka, fotbalový areál FC Tempo, GPS: 50°1'11"N, 14°25'59"E, [mapa](mapy.cz).

Pro příjezd linkami MHD použijte BUSy č. 139, 150, 157, 189 z Kačerova, resp. č. 197 ze Smíchovského nádraží, do stanice "Lhotka" nebo "Sídliště Lhotka" a následně pěšky cca 450m. Cesta na shromaždiště není značena. Lze použít i mírně vyhlídkové linky BUSů 117 resp. 121 od Polikliniky Budějovická.
Příjezd auty do ulice Ve Lhotce, parkování na okolních komunikacích, na příjezdovou komunikaci ke hřišti je ZÁKAZ VJEZDU !! (rekonstrukce, podrobněji bude aktuální situace uvedena v Pokynech).

Na shromaždišti budou k dispozici šatny pro převlékání, WC, sprcha, V prostoru před šatnami pak bude start, předávka a cíl závodu. Ve stejné budově jako šatny se také nalézá sympatická hospůdka U Krychle, kde bude možnost občerstvení před i po závodě (je však zakázáno používat prostory restaurace jako šatnu - k tomu jsou vyhrazeny prostory jinde!)

Přihlášky:
Pouze v psané formě, doručené
do pondělí 7.11.2016, 23:59 hod. SEČ (!!):

  • e-mailem na adresu hulkstafety@centrum.cz
  • kdo ještě nemá e-mail, tak poštou na adresu Petr Hranička, Vavřenova 1168/4, 142 00 Praha 4,
  • nebo do ruky na úhledném papírku Kalimerovi či Rysákovi při jakémkoliv setkání v době před termínem přihlášek
Každý přihlášený závodník svým přihlášením souhlasí s tím, že se závodu zúčastní na vlastní nebezpečí !!!

Startovné:
200,- Kč / štafetu, splatno při prezentaci v hotovosti.
UPOZORNĚNÍ: vydávat startovní čísla a inkasovat startovné budeme výhradně za celý oddíl dohromady !!!

Za pozdní přihlášky bude požadováno zvýšené startovné, úměrně ke zpoždění a závažnosti přihlášky. Přihlášky při prezentaci budou možné pouze na uvolněná místa za 300,- Kč / štafetu, žádné "vakant" štafety nebudou připravovány!!

Terén a tratě:
Terén smíšený, částečně rovinatá městská zástavba, částečně kopcovitý lesní terén, mnoho komunikací a převážně dobrá průběžnost. Tratě jako vždy náročné, lehce rozfarstované, druhé úseky budou mít trať nepatrně kratší než 1. a 3.!!! Kontroly budou vybaveny reflexními válečky a klasickými kleštičkami.

Přibližné předpokládané délky jednotlivých úseků:

  • DÁMY předpokládaný čas cca 35/30 min./úsek
  • PÁNI předpokládaný čas cca 35/30 min./úsek

Prezentace:
16:30 - 17:45 hod. na shromaždišti

Start 1.úseků:
18:17 ze shromaždiště, resp. jeho těsné blízkosti

Mapa:
"Zátiší", 1:7500, E = 4 m, stav podzim 2016, revize předchozí mapy z roku 2013 Martin Kondrát a Petr Hranička, formát A4, vodovzdorně upravena. Tisk na laserovce. Předchozí mapu závodního prostoru naleznete v Archivu map ČSOS:

Ražení:
Klasické kleštičky a papírové průkazky (typ 90.léta 20.století), takže si místo fakáče vemte radši ochranu.

Vyhlášení vítězů a ukončení závodu:
Vyhlášení nejlepších štafet a předání cen cca v 21:00, ukončení závodu do 22:00


na shledanou na Lhotce se těší:

Petr Hranička, ředitel závodu, hlavní rozhodčí
Martin Kondrát, stavitel tratí

     
Připomínky, dotazy, návrhy apod. pište na: rysak@hotmail.com