HULK cup

KULTOVNÍ NOČNÍ ŠTAFETY


35. ročník -
10. 11. 2017


News

Historie
Základní principy
Přehled závodů

Rozpis
Přehled přihlášek
Pokyny
Protokol závodu

VÝSLEDKY

MAPA

Přehled účastí

FOTKY

Archiv   

ROZPIS

35. ročníku nočního štafetového závodu v orientačním běhu

HULK cup 2017

Pořadatel:
HULK team (bývalí a možná i současní členové TEP, jejich příznivci a jiní ochotní pomocníci)

Datum závodu:
pátek 10. listopadu 2017

Místo závodu:
Praha - Řepy

Rozsah závodu:

  1. Tříčlenné štafety “D” a “H” (15 - 99 let), do výsledků v jednotlivých kategoriích budou započítány i teamy složené ze závodníků 2 či 3 oddílů. Závodníkům mladším 15-ti let nemůže být start v závodě povolen.

  2. Závod družstev o putovní pohár HULK:
  • Do soutěže o pohár se započítávají pouze předem nahlášená družstva. Družstvo tvoří jedna štafeta H a jedna štafeta D, kde jsou všichni členové ze stejného klubu/oddílu pražské či středočeské oblasti sekce OB, případně z klubů stejné oblasti (mimo pražskou a středočeskou).
  • Pořadí v soutěži o pohár se určuje podle součtu časů štafety D a H příslušného předem nahlášeného družstva.

Shromaždiště:
Praha - Řepy, sál Kulturního domu Bílá Hora, Ke Kulturnímu domu 14, GPS: 50°4'21"N, 14°19'9"E, [mapa](mapy.cz).

Pro příjezd linkami MHD použijte tramvaje č.22 nebo 25, popř. BUSy 164, 168 nebo 260 do zastávky "Bílá Hora" a následně pokračujte pěšky cca 550m zhruba jihozápadním směrem, BUS 164 pak jede ještě na další bližší zastávku "Selských baterií" odkud je to trošku blíž ale z opačné strany. Cesta ze zastávek na shromaždiště nebude značena.
Pro příjezd auty jeďte rovnou do ulice Ke Kulturnímu domu resp. U Boroviček, parkování na komunikacích v okolí KD by neměl být problém, kapacita je dostatečná a provoz nepříliš hustý, jen je zapotřebí věnovat pozornost systému jednosměrek v oblasti. Podrobnější informace budou v Pokynech k závodu.

Na shromaždišti bude k dispozici sál pro převlékání a WC, v blízkosti KD pak bude start, předávka a cíl závodu. Ve stejné budově jako sál KD se také nalézá spolupracující restaurace, kde bude možnost občerstvení před i po závodě (kromě drobných pochutin je v jednání i uvaření guláše, i zavírací doba se při dostatečném zájmu může protáhnout).

Přihlášky:
Pouze v psané formě, doručené
do pondělí 6.11.2017, 23:59 hod. SEČ (!!):

  • e-mailem na adresu hulkstafety@centrum.cz
  • kdo ještě nemá e-mail, tak poštou na adresu Petr Hranička, Vavřenova 1168/4, 142 00 Praha 4,
  • nebo do ruky na úhledném papírku Kalimerovi či Rysákovi při jakémkoliv setkání v době před termínem přihlášek
Každý přihlášený závodník svým přihlášením souhlasí s tím, že se závodu zúčastní na vlastní nebezpečí !!!

Startovné:
200,- Kč / štafetu, splatno při prezentaci v hotovosti.
UPOZORNĚNÍ: vydávat startovní čísla a inkasovat startovné budeme výhradně za celý oddíl dohromady !!!

Za pozdní přihlášky bude požadováno zvýšené startovné, úměrně ke zpoždění a závažnosti přihlášky. Přihlášky při prezentaci budou možné pouze na uvolněná místa za 300,- Kč / štafetu, žádné "vakant" štafety nebudou připravovány!!

Terén a tratě:
Terén smíšený, částečně parkového typu, částečně kopcovitý lesní terén, mnoho komunikací různých typů a různá průběžnost. Tratě jako vždy náročné, lehce rozfarstované, druhé úseky budou mít trať nepatrně kratší než 1. a 3.!!! Kontroly budou vybaveny reflexními válečky a klasickými kleštičkami.

Přibližné předpokládané délky jednotlivých úseků:

  • DÁMY předpokládaný čas cca 30/25 min./úsek
  • PÁNI předpokládaný čas cca 30/25 min./úsek

Prezentace:
17:00 - 17:45 hod. na shromaždišti

Start 1.úseků:
18:17 z prostoru poblíž cíle a předávky v těsné blízkosti shromaždiště

Mapa:
"Nad Motolem", 1:5000, E = 2 m, stav jaro 2017 (použitá pro závod přeboru škol Prahy a Středočeského kraje 2017), formát A4, vodovzdorně upravena. Tisk na laserovce. Předchozí mapu závodního prostoru naleznete v

Ražení:
Klasické kleštičky a papírové průkazky (typ 90.léta 20.století), takže si místo fakáče vemte radši ochranu.

Vyhlášení vítězů a ukončení závodu:
Vyhlášení nejlepších štafet a předání cen cca ve 20:30, sál musí být vyklizen do 21:00, ukončení závodu v restauraci do cca 22:00


na shledanou na Bílé hoře se těší:

Petr Hranička, ředitel závodu, hlavní rozhodčí
Martin Kondrát, stavitel tratí

     
Připomínky, dotazy, návrhy apod. pište na: rysak@hotmail.com