JUBILEJNÍ POHÁR
prázdninový víkend s OB, nenáročný na pracovní volno

R O Z P I S
závodů pořádaných k 10. výročí založení klubu SOK Turnov


Datum závodů:
11. až 13. července 2003

Pořadatel:
SOK Turnov (TUV)

Kategorie:
Štafety: dvoučlenné, složení a systém štafet viz níže.
Jednotlivci: D10-70, H10-70, náborové kategorie T2 a T4.
(závody nejsou započítávány do oblastního žebříčku, avšak výsledky kategorií D21 a H21 v sobotním i nedělním závodě se započítávají do Rankingu HSH)

Program:
- tréninky

Ve dnech 9.-11. 7. 2003 je možno zúčastnit se tří tréninků na mapách Klokočí (9.7.), Drábovna (10.7.) a Kozlov (11.7.), vše pískovcové skalní terény, mapy 1:10000, Ekv.5m, v lese regulérní kontroly s kleštěmi. Více informací a prezentace na tréninky viz. "Přihlášky" níže.
- závody
Datum Pátek 11. 7. 2003 Sobota 12. 7. 2003 Neděle 13. 7. 2003
Druh závodu americké štafety /* klasická trať krátká trať /**
Místo, shromaždiště Žehrov, lom u silnice Podkost, hotel HELIKAR Alšovice, sokolovna
Mapa, stav Kost sever, 2002 Kost jih, 2002 Druhý pokus, 1999
Měřítko, Ekvidistance 1:10000, E=5m 1:10000, E=5m 1:10000, E=5m
Prezentace 15:00-16:00 hod. 9:00-10:00 hod. 9:30-10:00 hod.
Start 00 16:30 10:30 10:30
Vzdálenost na start 500m 600m 1200m
Vzdálenost do cíle 500m 600m 800m
Stavitelé tratí Václav Zakouřil jr. Václav Zakouřil Tomáš Zakouřil

/* "americké štafety" = štafetový závod dvoučlenného týmu s pěti úseky, jeden člen běží 1., 3. a 5. úsek, druhý člen 2. a 4. úsek. Alespoň jeden člen štafety musí být kategorie D (libovolného věku) nebo H10-14 nebo H50-70.
/** časy vítězů na HORNÍ hranici limitů pro krátkou trať.

Přihlášky, informace:
Do 25.6. 2003 na adresu:
Václav ZAKOUŘIL, Dvořákova 332, 511 01 Turnov, tel. 481 325 403
informace - e-mail: vaclav.zakouril@mujbox.cz
přihlášky - e-mail: petr.kvapil@preciosa.com
Požadavek na zapůjčení SI čipů nutno uvést v přihlášce !

Startovné:

Kategorie Startovné
tréninky 9. - 11. 7. 40,- Kč / den / osobu Startovné je možno uhradit na účet
SOK Turnov
10006-25835-581/0100
V.S. 28xxxx
(xxxx = č.oddílu dle adresáře ČSOB)
(doklad o zaplacení ukázat na prezentaci)
 
Jinak platba při prezentaci
štafety (2 závodníci) *240,- Kč / štafetu
jednotlivci 15-59 let *120,- Kč / závod
jednotlivci do 14ti let *60,- Kč / závod
jednotlivci nad 60 let *90,- Kč / závod
jednotlivci - open kategorie *90,- Kč / závod
jednotlivci - nábor *60,- Kč / závod
zapůjčení SI čipů 30,- Kč / kus / závod
/* registrovaní závodníci ČSOB mají 50% slevu !!!
dodatečné přihlášky po termínu s přirážkou 100% !!!

Výsledky:
Výsledky všech tří závodů budou vyhlášeny v neděli od 14:00 hod. v prostoru cíle.

Ubytování:
Pořadatel na požádání zajistí nouzové ubytování v tělocvičně v Turnově za poplatek 30,- Kč/noc/osobu. Jiný typ ubytování pořadatel nezajišťuje, v lokalitě závodů je však mnoho možností kde si můžete ubytování obstarat individuálně.

Upozornění:

Funkcionáři závodu:
  Ředitel závodu:   Václav Zakouřil, tel. 481 325 403, e-mail: vaclav.zakouril@mujbox.cz
  Hlavní rozhodčí:   Petr Hranička, tel. 602 311 292, e-mail: rysak@hotmail.com
  Hospodář:   Miroslav Gregor
  Vedoucí startů:   Jiří Pospíšil
  Operatér SI:   Petr Kvapil, e-mail: petr.kvapil@preciosa.com


Připomínky, dotazy, návrhy apod. týkající se této webové stránky pište na: rysak@hotmail.com